Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Autor: Karolina Donowska

Dodano: 24-02-2017
Kategorie :

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki. Innymi słowy, wspólnik obejmuje udziały w spółce, które zostają pokryte w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wspólnikowi przysługuje bowiem wierzytelność wobec spółki z tytułu udzielonej pożyczki, a spółce zaś wierzytelność wobec wspólnika w związku z wniesieniem wkładów na podwyższony kapitał zakładowy spółki. W efekcie, nie dochodzi ani do fizycznej spłaty pożyczki przez spółkę, ani do faktycznej zapłaty gotówki przez wspólnika na poczet pokrycia obejmowanych udziałów.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz