Interpretacja KAS ws. rozliczania kosztów użytkowania pojazdów

Dodano: 07-03-2019
Kategorie :

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR potwierdził, że opłaty wynikające z umów leasingu podlegają ograniczeniu jedynie w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy jednak części odsetkowej tych opłat. Oznacza to, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość opłaty wynikającej z umowy leasingu odpowiadającą tzw. części odsetkowej.

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Budzą one wiele wątpliwości. Po raz pierwszy w tej sprawie wypowiedział się Dyrektor KAS. Wcześniej komentarz ws. przepisów przedstawiło Ministerstwo Finansów. Wciąż jednak brak oficjalnych objaśnień MF w tej kwestii. Resort wskazał, że składki na ubezpieczenie AC samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, albo jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu najmu lub umów o podobnym charakterze, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu. Limit 150 tys. zł nie dotyczy wydatków na ubezpieczenie OC, które w pełni są uznawane za koszt uzyskania przychodu. Czytaj więcej: Nowe zasady rozliczania kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego

Opinię tę powtórzył też Dyrektor KAS w wydanej interpretacji. Zawarł on, że limit obejmuje jedynie koszty w postaci składki AC, których wysokość jest szacowana w oparciu o wartość auta.   

Interpretacja jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl

Pliki do pobrania

wstecz