GIODO na konferencji CYBERSEC PL

Dodano: 07-04-2017

W dniu 6 kwietnia 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL. Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych pt. „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – ochrona danych osobowych w erze społeczeństwa cyfrowego” debatowali o tym, jak chronić dane osobowe w erze społeczeństwa cyfrowego. W wydarzeniu udział wziął m.in. Tomasz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – informuje GIODO.

CYBERSEC PL jest jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu. Konferencja wspiera rozwój współpracy publiczno-prywatnej, a także kreuje strategiczne kierunki polityk publicznych i prac legislacyjnych. Jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, która przyczynia się do tworzenia rozwiązań przyjaznych biznesowi i wspierania innowacyjności.

Toczące się podczas konferencji dyskusje koncentrowały się wokół czterech głównych wątków: państwo, obrona, przyszłość i biznes. Jedną z istotniejszych poruszonych kwestii było wdrożenie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017–2022. Eksperci omówili kluczowe działania, jakie należy podjąć, aby zrealizować cele przewidziane w tym strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju dokumencie. Wśród uczestników i partnerów konferencji znaleźli się m.in. wysocy rangą przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki, narodowi i światowi liderzy biznesu oraz startupy, a także organizacje pozarządowe i liderzy opinii.

Tagi: giodo
wstecz