E-Katalogi jako narzędzie zdobywania kontraktów

Autor: Matylda Kraszewska

Dodano: 07-11-2016

Znowelizowane przepisy ustawy PZP przeniosły na grunt polskiego prawa instytucję eKatalogów. To rozwiązanie ułatwiające i wspierające współpracę pomiędzy biznesem a administracją. Nadal mało popularne i mało znane w Polsce. Ponieważ ostatnio otrzymaliśmy sporo pytań dotyczących zasad działania Platformy eKatalogi, przypominamy kilka najważniejszych informacji na jej temat.

Platforma eKatalogi jest bezpłatnym narzędziem, które Urząd Zamówień Publicznych udostępnił wykonawcom w celu bezpośredniej prezentacji ofert i produktów oraz ułatwienia kontaktu z zamawiającymi.

Narzędzie służy ubieganiu się o udzielanie zamówień o wartości „pozaustawowej”, a więc dla zamawiających sektorowych zamówień nie przekraczających wyrażonej w PLN równowartości 418.000 euro, a dla pozostałych zamawiających 30.000 euro.

Inaczej mówiąc, dzięki eKatalogom wykonawcy uzyskali możliwość oferowania zamawiającym towarów lub usług, poprzez zamieszczanie na Platformie kart oferowanych produktów. Zamawiający mogą dokonywać zakupu produktów umieszczonych w katalogu (na określonych w nim warunkach) albo, jeżeli jakiegoś produktu nie ma albo potrzebna jest zmiana zaoferowanych warunków, zamawiający mogą złożyć zapytanie ofertowe.

Platforma eKatalogi oraz poradnik użytkownika dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

wstecz