Na horyzoncie pojawia się nowe prawo pracowników – prawo do bycia offline poza godzinami pracy

Autor: Karolina Bogumił-Łagowska, radca prawny, Natalia Żyżylewska, aplikant radcowski | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

​Parlament Europejski w czwartek (21 stycznia 2021 r.) przyjął sprawozdanie dotyczące prawa pracowników do bycia offline. Jego zdaniem powinna powstać dyrektywa regulująca sytuację, w której pracownik poza godzinami pracy ma prawo do bycia offline.
Czytaj więcej
Kategorie :

Podatnik będzie miał swoje konto do komunikacji z fiskusem

Pod koniec 2020 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustaw, mający na celu automatyzację załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zakłada on m.in. dostęp do indywidualnego konta dla podatników.
Czytaj więcej

Kolejki po nowe zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne!

Autor: Joanna Hołowińska, partner, adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza konieczność pozyskania nowych dokumentów podmiotowych, w tym zaświadczeń o niekaralności dla podmiotu (tzw. KRK zbiorowe) i dla osób wchodzących w skład zarządów.
Czytaj więcej

Pracodawca sprawdzi warunki pracy zdalnej

Pracodawca może skontrolować warunki, w jakich pracownik w mieszkaniu wykonuje pracę zdalnie, gdy zasady kontroli określa regulamin pracy, albo gdy na taką kontrolę wyrazi zgodę pracownik. W przeciwnym razie może przeprowadzić kontrolę w formie zdalnej.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    265