Kategorie :

Czy można pracować w niedzielę i święto?

Autor: Edyta Defańska - Czujko

Zgodnie z Kodeksem pracy, dniami ustawowo wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Przypomnijmy, iż praca w handlu w święta jest nadal zakazana również w przypadku, gdy święto nie przypada w niedzielę.
Czytaj więcej

ZUS może badać cel zawarcia umowy o pracę oraz ważności jej postanowień

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sygnatura: III AUa 632/15
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 4 listopada 2015 r. (sygn. akt III AUa 632/15) orzekł, że organ rentowy ma kompetencje do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień.
Czytaj więcej

Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 stycznia 2016 r. orzekł, że zarówno trasat (wystawca weksla), jak i remitent (podmiot, na rzecz którego ma być wypłacona suma wekslowa) powinni być zapisani na wekslu w ten sam sposób, co w KRS.
Czytaj więcej

Organy podatkowe nie stosują się do wytycznych resortu

Autor: Paulina Wiensak

DGP donosi, że organy podatkowe nadal proszą o uzupełnienie pełnomocnictw o elektroniczny adres doręczeń dołączonych do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r. lub o złożenie nowego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania podatnika.
Czytaj więcej
1    259  260  261  262  263  264  265    265