Kategorie :

Rządowe plany zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Autor: Wojciech Kośla

​W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu trafił budzący sporo kontrowersji rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę.
Czytaj więcej

Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner w ZIMNY Doradcy Podatkowi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.
Czytaj więcej
Kategorie :

KRUS o konieczności rozwoju ubezpieczeń w rolnictwie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, podczas konferencji nt. adekwatnego i dynamicznego zabezpieczenia społecznego dla rolników w Europie, wypowiedziała się na temat systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce.
Czytaj więcej
Kategorie :

MF: przestrzega przed korzystaniem z fałszywych stron do składania e-PIT

Publikator: Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów poinformowało o fałszywych stronach do składania e-PIT-ów.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    211