Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner w ZIMNY Doradcy Podatkowi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.
Czytaj więcej
Kategorie :

Powstaje Kodeks Odpowiedzialnego Pożyczania

Publikator: informacja prasowa
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych opracował projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, eliminacja niepożądanych praktyk rynkowych, a także poprawa reputacji legalnie działających podmiotów.
Czytaj więcej
Kategorie :

W dniach 16 i 17 stycznia br. odbyło się 76. Posiedzenie Sejmu RP

Podczas posiedzenia właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projekcie zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej
Kategorie :

Wniosek o uzasadnienie wyroku można złożyć przed jego ogłoszeniem

Autor: Rafał Kmiecik

W dniu 13 grudnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej „ETPC”) wydał wyrok w sprawie Witkowski przeciwko Polsce (skarga numer: 21497/14), który stanowi niejako przełamanie ugruntowanej linii orzeczniczej polskiego Sądu Najwyższego (...)
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    191