Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner w ZIMNY Doradcy Podatkowi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia będzie prowadzić działalność agencyjną w zakresie funduszy inwestycyjnych

Publikator: informacja prasowa
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru agentów firm inwestycyjnych ANG Spółdzielnię. Spółka rozpocznie współpracę z domem maklerskim Ipopema Securities SA.
Czytaj więcej
Kategorie :

MF zaproponowało przepisy dot. obowiązków sprawozdawczych krajowych instytucji płatniczych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej.
Czytaj więcej
Kategorie :

Czy PZU odkupi akcje Pekao SA od PFR?

PZU wyraziło zainteresowanie zakupem akcji Pekao SA od Polskiego Funduszu Rozwoju.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    173