Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Akt prawny jest już opublikowany w Dzienniku Ustaw

Dodano: 02-01-2018

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2017 r. pod pozycją 2486. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń uchyla ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie w dniu 23 lutego 2018 r., tj. w ostatnim możliwym dniu wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania Dyrektywy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

20 grudnia Komisja Europejska poparła propozycję ECON dot. przesunięcia terminu stosowania Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) o siedem miesięcy, tj. na dzień 1 października 2018 r. W tej sprawie KE wystąpiła z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Czytaj więcej: Jest propozycja KE: stosowanie IDD przesunięte na 1 października 2018 r.

W związku z tym poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o komentarz dot. możliwości przesunięcia stosowania IDD. Poniżej prezentujemy odpowiedź uzyskaną od resortu:

„20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego i Rady o przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń na dzień 1 października 2018 r. Termin implementacji wyznaczony na dzień 23 lutego 2018 r. pozostaje aktualny. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt stanowiska Rządu w tej sprawie, który został przekazany do uzgodnień i konsultacji. Ewentualna zmiana terminu wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń wymaga przyjęcia nowej dyrektywy odraczającej termin rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2016/97, w terminie umożliwiającym państwom członkowskim, które już implementowały przepisy dyrektywy, dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych”.

wstecz