PIU proponuje zmniejszenie zakresu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych w bankach i SKOK-ach

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 26-06-2018

Zmniejszenia zakresu tematycznego egzaminu dla OWCA w bankach i SKOK-ach i brak zmiany terminu powiadamiania KNF o dacie egzaminu – o uwagi zgłoszone przez Polską Izbę Ubezpieczeń do nowej wersji projektu rozporządzania Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz