Możliwość prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez przedsiębiorcę i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 09-01-2018

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. nie przewidują zakazu prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez ten sam podmiot w oparciu o status przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie dystrybucji, do którego nie stosuje się przepisów nowej ustawy (przepis art. 2 ust. 1 i 2), oraz o status agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające (przepis art. 3 ust. 1 pkt 1), w odniesieniu do różnych produktów ubezpieczeniowych.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: agent
wstecz