Zmiany w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych

Autor: Agnieszka Wesołowska

​Przepisy nowej ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń regulujące rejestr pośredników ubezpieczeniowych ulegają kilku zmianom w stosunku do odpowiednich przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Czytaj więcej

Możliwość prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez przedsiębiorcę i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające

Autor: Agnieszka Wesołowska

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. nie przewidują zakazu prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez ten sam podmiot w oparciu o status przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie dystrybucji, do którego nie stosuje się przepisów nowej ustawy.
Czytaj więcej

Analiza wymagań i potrzeb klienta z punktu widzenia przedsiębiorcy i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające

Autor: Agnieszka Wesołowska

Przeprowadzenie analizy wymagań i potrzeb klienta jest jednym z podstawowych obowiązków, które będą obowiązani spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń po wejściu w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Zatwierdzanie produktu – tylko zakład ubezpieczeń czy też pośrednik?

Autor: Agnieszka Wesołowska

​Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    11