Rzecznik Finansowy o zasadach reklamacji w związku z wejściem w życie UDD

Publikator: Rzecznik Finansowy
Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej informację o nowych zasadach dot. reklamacji, które wynikają z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

KNF: wnioski o przystąpienie do egzaminu dla brokerów będą przyjmowane elektronicznie

KNF przedstawiła swoje uwagi odnoszące się do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia: wątpliwości wynikające z IDD

Publikator: informacja prasowa
Specjaliści z ANG Spółdzielni wskazują w materiale prasowym na najistotniejsze wątpliwości, jakie obecnie wyłaniają się w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego w związku z wejściem w życiem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

PIU i KNF zaopiniowały projekt rozporządzenia ws. prowadzenia rejestru pośredników

Autor: Paulina Wiensak

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru. Uwagi do projektu wniosły KNF i PIU.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    16