Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce – podsumowanie konferencji

Autor: Paulina Wiensak

W dniach 16-17 maja 2018 r. miała miejsce konferencja organizowana przez Puls Biznesu dot. praktycznych aspektów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Rozporządzenia wykonawcze do UDD

W trakcie Konferencji Pulsu Biznesu pt. „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce” w dniach 16-17 maja 2018 r. Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów przedstawił stan prac nad rozporządzeniami wykonawczymi.
Czytaj więcej

PIU chce zmian wysokości min. sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Autor: Paulina Wiensak

Polska Izba Ubezpieczeń odniosła się do trzech projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, autorstwa Ministra Finansów.
Czytaj więcej

PE przyjął nowelizację IDD. Stosowanie dyrektywy najpóźniej od 1 października 2018 r.

Autor: Paulina Wiensak

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    13