Artykuły

2019/S 132-324568 z dnia 2019-07-11 – Brzozów Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Brzozów wraz z jednostkami organizacyjnymi Termin...
czytaj wiecej
316757-2019 Austria-Wiedeń: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 316547-2019 Belgia-Soignies: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 313488-2019 Belgia-Herstal: Usługi ubezpieczeniowe...
czytaj wiecej
300481-2019 Belgia-Poperinge: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 300461-2019 Belgia-Hasselt: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 300485-2019 Belgia-Erpe-Mere: Usługi ubezpieczeniowe...
czytaj wiecej
2019/S 123-300448 z dnia 2019-06-28 – Grudziądz Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy-Miasto Grudziądz wraz z Urzędem...
czytaj wiecej
296838-2019 Belgia-Jemeppe-sur-Sambre: Usługi ubezpieczeniowe 296804-2019 Belgia-Sambreville: Ubezpieczeniowe usługi agencyjne 288650-2019 Belgia-Bruksela: Zapewnienie ubezpieczenia chorobowego i...
czytaj wiecej
2019/S 117-287071 z dnia 2019-06-20 – Wrocław Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Termin składania ofert/wniosków: 2019-07-23 2019/S 119-292050 z dnia...
czytaj wiecej
2019/S 106-259039 z dnia 2019-06-04 - Białystok Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Białystok i miejskich jednostek organizacyjnych Termin składania ofert/wniosków: 2019-06-18...
czytaj wiecej
261316-2019 Austria-Bad Mitterndorf: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 254047-2019 Belgia-Melle: Usługi ubezpieczenia od ognia 252467-2019 Belgia-Hoogstraten: Usługi ubezpieczeniowe 259114-2019...
czytaj wiecej
2019/S 103-250483 z dnia 2019-05-29 - Jaworzno Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Obszaru Wytwarzanie Termin składania ofert/wniosków: 2019-06-27 2019/S 102-247405 z dnia 2019-05-28 -...
czytaj wiecej
250460-2019 Belgia-Bruksela: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 247280-2019 Belgia-Ichtegem: Usługi ubezpieczeniowe 244679-2019 Bułgaria-Sofia: Usługi ubezpieczeniowe 244702-2019...
czytaj wiecej
2019/S 096-232125 z dnia 2019-05-20 - Poznań Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich...
czytaj wiecej
225837-2019 Belgia-Bruksela: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 219158-2019 Belgia-Leuven: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 219306-2019...
czytaj wiecej
213470-2019 Austria-Klagenfurt: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 214256-2019 Belgia-Bruksela: Usługi ubezpieczenia od ognia 213401-2019 Dania-Kopenhaga: Usługi ubezpieczenia wykonawcy od...
czytaj wiecej
2019/S 080-192229 z dnia 2019-04-24 – Kraków Usługa ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Termin składania ofert/wniosków: 2019-06-03 2019/S 081-193618 z dnia...
czytaj wiecej
2019/S 072-170594 z dnia 2019-04-11 – Warszawa Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Termin...
czytaj wiecej
165470-2019 Francja-Annemasse: Usługi ubezpieczeniowe 165460-2019 Hiszpania-Ferrol: Usługi ubezpieczeniowe 165445-2019 Dania-Brøndby: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 165394-2019...
czytaj wiecej
155784-2019 Austria-Salzburg: Usługi ubezpieczeniowe 155997-2019 Szwajcaria-Altdorf: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 155577-2019 Francja-Nîmes: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych...
czytaj wiecej
2019/S 060-139105 z dnia 2019-03-26 – Warszawa Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin Termin składania ofert/wniosków:...
czytaj wiecej
134368-2019 Belgia-Bruksela: Usługi ubezpieczeniowe 131635-2019 Belgia-Gandawa: Usługi ubezpieczeniowe 134196-2019 Belgia-Bruksela: Usługi ubezpieczeniowe 139433-2019 Czechy-Dubí: Usługi ubezpieczeń...
czytaj wiecej
2019/S 054-124922 z dnia 2019-08-18 – Otwock Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku Termin zgłaszania...
czytaj wiecej
105660-2019 Belgia-Heverlee: Usługi ubezpieczeniowe 99274-2019 Bułgaria-Kozloduy: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 100720-2019 Bułgaria-Varna:...
czytaj wiecej
Jedną ze zmian, która oddziałuje na większość branż jest obowiązek informacyjny. Ten temat został poruszony w filmie opublikowanym na kanale #BeInObiektywnie: Obowiązek informacyjny dystrybutorów...
czytaj wiecej
Projekt ustawy znacznie rozszerza krąg osób, które zobowiązane będą do składania oświadczeń o stanie majątkowym, przewidując, iż obowiązek taki spoczywać będzie także na osobach biorących udział w...
czytaj wiecej
Część zamawiających (szczególnie mniejsi inwestorzy samorządowi) uznawała, że nazwy podwykonawców w związku z tym, że są wpisywane w treści formularzy ofertowych i JEDZ – stanowią treść oferty i...
czytaj wiecej
Wysokość nowych progów przedstawiamy w formie wygodnej tabeli z porównaniem poprzednich i aktualnych wartości, z podziałem na zamówienia klasyczne i sektorowe:     BYŁO   BĘDZIE  ...
czytaj wiecej
Oczekiwanie podawania nazw podwykonawców jest kolejnym praktycznym problemem wykonawców, budzącym wątpliwości w orzecznictwie KIO. O ile zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z SIWZ, czy...
czytaj wiecej
. Sąd uznał, że wniosek jest niedopuszczalny, a uzasadniając swoją decyzję odwołał się do art. 198a ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem stronom i uczestnikom postępowania w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 1 pkt 3 w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty zastępstwa prawnego od odwołującego na rzecz...
czytaj wiecej
Wszystko byłoby jasne, gdyby nie fakt, że KIO zinterpretowała nowe przepisy nieco inaczej niż rynek i z małymi wyjątkami, konsekwentnie odrzuca odwołania na zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej...
czytaj wiecej
Zamawiający mogą wybierać produkty „z półki”, które już umieszczono w katalogu na określonych warunkach realizacji, albo mogą złożyć zapytanie ofertowe, jeśli jeszcze nikt nie proponuje poszukiwanych...
czytaj wiecej
Co prawda można uzyskać z KRK dwa niezależne dokumenty – jeden odwołujący się do aktualnej podstawy prawnej, a drugi wskazujący na poprzednie brzmienie art. 24 ustawy PZP, ale praktyka pokazuje,...
czytaj wiecej
Najważniejsze zmiany to: a) skrócony okres ważności informacji z banku – będzie ona ważna tylko przez 1 miesiąc (obecnie 3 miesiące), b) zamawiający będą mogli żądać przedstawienia wykazów robót...
czytaj wiecej
Oczywiście rozwiązanie takie miało i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W praktyce okazało się, że z uwagi na zaplanowaną strategię, niektórzy wykonawcy mocno zawyżają ceny swoich ofert, co...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem nowelizacji PZP, JEDZ ma być składane na formularzu. Wzór takiego dokumentu przygotowano już wcześniej. Szczegóły w tym zakresie podaje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) o...
czytaj wiecej
Nowa ustawa PZP odchodzi od zasady jawności w obecnym kształcie. Dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia informacje związane z postępowaniem będą mogły być udostępnione każdemu na zasadach...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W praktyce oznacza to, że jeśli zamawiający planuje udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 100.000.000 zł, to jest zobowiązany przedstawić projekt umowy w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Narzędzie służy ubieganiu się o udzielanie zamówień o wartości „pozaustawowej”, a więc dla zamawiających sektorowych zamówień nie przekraczających wyrażonej w PLN równowartości 418.000 euro, a dla...
czytaj wiecej