Artykuły

562198-2019 Austria-Wiedeń: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 554641-2019 Bułgaria-Sofia: Usługi ubezpieczenia medycznego 557389-2019 Czechy-Benešov: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
530493-2019 Belgia-Rotselaar: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 533004-2019 Belgia-Namur: Usługi ubezpieczeniowe 535538-2019 Belgia-Bütgenbach: Usługi ubezpieczeniowe 537810-2019...
czytaj wiecej
503280-2019 Belgia-Bruksela: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 505148-2019 Belgia-Antwerpia: Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka 505245-2019 Belgia-Chaumont-Gistoux:...
czytaj wiecej
2019/S 195-474284 z dnia 2019-10-09 – Świnoujście Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa...
czytaj wiecej
445803-2019 Francja-Blois: Usługi ubezpieczeniowe 445849-2019 Słowenia-Logatec: Usługi ubezpieczenia własności 445823-2019 Francja-Guesnain: Usługi ubezpieczeniowe 445810-2019 Francja-Les Abymes:...
czytaj wiecej
436344-2019 Francja-Marne-la-Vallée: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 436393-2019 Włochy-Reggio nell'Emilia: Usługi ubezpieczeniowe 436410-2019 Zjednoczone Królestwo-Salford: Usługi...
czytaj wiecej
2019/S 174-424540 z dnia 2019-09-10 – Rybnik Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW Termin składania ofert/wniosków: 2019-09-23 2019/S 174-424297 z dnia 2019-09-10 – Zielona Góra...
czytaj wiecej
417950-2019 Belgia-La Roche-en-Ardenne: Usługi ubezpieczeniowe 417935-2019 Czechy-Brno: Usługi ubezpieczeniowe 417892-2019 Czechy-Pardubice: Usługi ubezpieczeniowe 417776-2019 Dania-Slagelse: Usługi...
czytaj wiecej
412101-2019 Belgia-Brussels: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej w związku z prowadzoną działalnością 408827-2019 Belgia-Les Bons Villers:...
czytaj wiecej
Jedną ze zmian, która oddziałuje na większość branż jest obowiązek informacyjny. Ten temat został poruszony w filmie opublikowanym na kanale #BeInObiektywnie: Obowiązek informacyjny dystrybutorów...
czytaj wiecej
Projekt ustawy znacznie rozszerza krąg osób, które zobowiązane będą do składania oświadczeń o stanie majątkowym, przewidując, iż obowiązek taki spoczywać będzie także na osobach biorących udział w...
czytaj wiecej
Część zamawiających (szczególnie mniejsi inwestorzy samorządowi) uznawała, że nazwy podwykonawców w związku z tym, że są wpisywane w treści formularzy ofertowych i JEDZ – stanowią treść oferty i...
czytaj wiecej
Wysokość nowych progów przedstawiamy w formie wygodnej tabeli z porównaniem poprzednich i aktualnych wartości, z podziałem na zamówienia klasyczne i sektorowe:     BYŁO   BĘDZIE  ...
czytaj wiecej
Oczekiwanie podawania nazw podwykonawców jest kolejnym praktycznym problemem wykonawców, budzącym wątpliwości w orzecznictwie KIO. O ile zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z SIWZ, czy...
czytaj wiecej
. Sąd uznał, że wniosek jest niedopuszczalny, a uzasadniając swoją decyzję odwołał się do art. 198a ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem stronom i uczestnikom postępowania w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 1 pkt 3 w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty zastępstwa prawnego od odwołującego na rzecz...
czytaj wiecej
Wszystko byłoby jasne, gdyby nie fakt, że KIO zinterpretowała nowe przepisy nieco inaczej niż rynek i z małymi wyjątkami, konsekwentnie odrzuca odwołania na zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej...
czytaj wiecej
Zamawiający mogą wybierać produkty „z półki”, które już umieszczono w katalogu na określonych warunkach realizacji, albo mogą złożyć zapytanie ofertowe, jeśli jeszcze nikt nie proponuje poszukiwanych...
czytaj wiecej
Co prawda można uzyskać z KRK dwa niezależne dokumenty – jeden odwołujący się do aktualnej podstawy prawnej, a drugi wskazujący na poprzednie brzmienie art. 24 ustawy PZP, ale praktyka pokazuje,...
czytaj wiecej
Najważniejsze zmiany to: a) skrócony okres ważności informacji z banku – będzie ona ważna tylko przez 1 miesiąc (obecnie 3 miesiące), b) zamawiający będą mogli żądać przedstawienia wykazów robót...
czytaj wiecej
Oczywiście rozwiązanie takie miało i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W praktyce okazało się, że z uwagi na zaplanowaną strategię, niektórzy wykonawcy mocno zawyżają ceny swoich ofert, co...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem nowelizacji PZP, JEDZ ma być składane na formularzu. Wzór takiego dokumentu przygotowano już wcześniej. Szczegóły w tym zakresie podaje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) o...
czytaj wiecej
Nowa ustawa PZP odchodzi od zasady jawności w obecnym kształcie. Dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia informacje związane z postępowaniem będą mogły być udostępnione każdemu na zasadach...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Wysokość nowych progów przedstawiamy w formie wygodnej tabeli z porównaniem poprzednich i aktualnych wartości, z podziałem na zamówienia klasyczne i sektorowe:   BĘDZIE BYŁO ZAMÓWIENIA KLASYCZNE...
czytaj wiecej
Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych – ma na celu poprawę przejrzystości i spójności regulacji, a tym samym zapewnić maksymalną efektywność udzielanych zamówień publicznych, z uwzględnieniem...
czytaj wiecej
W praktyce oznacza to, że jeśli zamawiający planuje udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 100.000.000 zł, to jest zobowiązany przedstawić projekt umowy w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Narzędzie służy ubieganiu się o udzielanie zamówień o wartości „pozaustawowej”, a więc dla zamawiających sektorowych zamówień nie przekraczających wyrażonej w PLN równowartości 418.000 euro, a dla...
czytaj wiecej