Artykuły

Przy czym obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż zgodnie z przepisem art. 35 ust. 2 tejże ustawy, obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust....
czytaj wiecej

Orzeczenia