Artykuły

Projekt zawiera wytyczne dot. przetwarzania informacji w systemach informatycznych i zarządzania nimi. Doprecyzowują też standardy cyberbezpieczeństwa. Wytyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem ze...
czytaj wiecej
Wytyczne w głównym zakresie prezentują wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przepisów dyrektywy. W publikacji uwzględniono orzeczenia wydane przed datą 31.05.2019 r. „W...
czytaj wiecej
Wytyczne zostały przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych. Ich celem jest wyjaśnienie procedur i zasad dotyczących składania, zatwierdzania i publikowania kodeksów postępowania zarówno...
czytaj wiecej
Parlamentarzyści wskazują, że nagminną jest sytuacja, gdzie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC środki są niewystarczające w stosunku do kwoty potrzebnej do prawidłowej naprawy pojazdu. Interpelujący...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Wytyczne te zostały opracowane zgodnie z art. 30 (7) i (8) dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dyrektywa nakłada na pośrednika ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń obowiązek...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
Uprawnienia EIOPA w powyższym zakresie wynikają z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i...
czytaj wiecej

IDD

Wytyczne dotyczą zarówno oceny ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, które mają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie odnośnego ryzyka jak i oceny ubezpieczeniowych produktów...
czytaj wiecej