Artykuły

Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
Mec. Daszewski ocenił nową ustawę jako „zbyt daleko idąca”. Jego zdaniem, przyjęcie nowych przepisów może radykalnie ograniczyć dostęp osób poszkodowanych do wsparcia ze strony kancelarii...
czytaj wiecej
- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w...
czytaj wiecej
„Podmiotem rynku finansowego nie powinien być agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, do którego nie stosuje się dyrektywy, ani też broker reasekuracyjny, nieobsługujący osób fizycznych. Status...
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel kancelarii odszkodowawczej. Domagał się on uzyskania honorarium od swoich byłych klientów. Zwrócili się oni o pomoc w uzyskaniu odszkodowania...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

UKNF już na wczesnym etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy postulował wprowadzenie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców. UKNF w przedstawionym stanowisku, odnosi...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej