Artykuły

- Wsłuchujemy się w zmieniające się dynamicznie potrzeby naszych klientów i odpowiadamy na nie najlepiej, jak potrafimy, szczególnie że April, jako firma międzynarodowa, wyspecjalizowana w ochronie...
czytaj wiecej
ERGO Hestia chce zagwarantować klientom w Punktach Standard przede wszystkim najwyższą jakość obsługi zapewnioną poprzez profesjonalne doradztwo. Ubezpieczyciel stawia na sieć...
czytaj wiecej
Jak zbadała Aviva, większość polskich kierowców (ponad 70 proc.) nie kupuje ubezpieczeń autocasco. Argumentują to niską wartością pojazdu i wysokim kosztem polisy. Głównie na taki zakup decydują się...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Osoby poruszające się po drogach publicznych powinny posiadać dokument potwierdzający znajomość przepisów ruchu drogowego.  Z kolei zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, kartę rowerową lub...
czytaj wiecej
Ze sprzedaży ubezpieczeń na życie grupa uzyskała 501,1 mln zł, a ubezpieczeń majątkowych 586,9 mln zł. W sumie dało to 1,088 mln zł przypisu. - To był bardzo dobry rok. Wypracowaliśmy rekordowy wynik...
czytaj wiecej
– W przypadku młodych kierowców na samym początku, najlepiej zrobić rozeznanie i porównać składki w kilku, a nawet kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych. Dysproporcje cen OC u różnych...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Na polubowne rozwiązywanie sporów decydują się zarówno pozwane placówki medyczne jak i ich ubezpieczyciele. Również sądy coraz częściej sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny kierują do mediacji....
czytaj wiecej
UNIQA zdecydowała się na podniesienie sumy ubezpieczenia. Do tej pory klient mógł maksymalnie zabezpieczyć się do kwoty 500 tys. zł. Teraz limit ten został zwiększony i rozszerzony o kolejne...
czytaj wiecej
BNP Paribas Cardif najlepsze wyniki na polskim rynku odnotowało w 2008 r. Wówczas ubezpieczyciel zebrał 560 mln zł składki. Teraz spółka chce powtórzyć swój sukces sprzed dekady. Niewiele zostało do...
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
- W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach - mówi Dorota Pokusa-Guszczin z...
czytaj wiecej
Akcjonariusz duńskiego zakładu ubezpieczeń Qudos Insurance A/S - New Nordic Holding – podjął decyzję o zaprzestaniu działalności i likwidacji towarzystwa. W związku z tym Qudos zaprzestał...
czytaj wiecej
Z tegorocznej edycji badania Moralność Finansowa Polaków wynika, że aż 21% respondentów akceptuje niemoralne zachowania wobec ubezpieczycieli, takie jak zawyżanie poniesionej szkody w celu otrzymania...
czytaj wiecej
Produkt OnkoWsparcie zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór, także złośliwy. Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny, czyli produkt  OnkoWsparcie + KardioWsparcie, dodatkowo...
czytaj wiecej
Jak podkreślają przedstawiciele Biura RF, przepis ten uderzy w poszkodowanych, którzy sami będą musieli dochodzić swych roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniach sądowych. Ich zdaniem,...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
- To przykład udanej współpracy instytucji branży ubezpieczeniowej z Policją. Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia...
czytaj wiecej
Oferta ubezpieczeń upraw ozimych PZU obejmuje aż 10 ryzyk. Każdy klient może dowolnie stworzyć pakiet i wybrać interesujące go ryzyka. Także ubezpieczyciel przygotował dedykowany produkt jesień,...
czytaj wiecej
Jak przekonuje ubezpieczyciel, likwidacja szkody nie musi być żmudnym i męczącym procesem. Dzięki aplikacji Pomoc Online klient uzyskuje dostęp do aktualnej informacji o likwidacji zgłoszonej szkody...
czytaj wiecej
Nowy wzór stanowi m.in., że beneficjenci gwarancji ubezpieczeniowych, tj. urzędy celne, będą posiadały możliwość niegraniczonego korzystania z zabezpieczenia. Rozporządzenie reguluje, że poziom...
czytaj wiecej
Rozwiązanie PZU Go zostało przedstawione 9 stycznia br. podczas ogłaszania zmienionej strategii ubezpieczyciela na lata 2017-2020. Czytaj więcej: Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej...
czytaj wiecej
Według danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń, towarzystwa zebrały o 12,7 proc. więcej składek niż w roku ubiegłym, co daje ponad 46 mld zł. Z czego wypłaty stanowiły 29,6 mld zł, czyli...
czytaj wiecej
Dodatkowo w przypadku odzyskania pojazdu ubezpieczyciel zwraca własność wnioskodawcy za zwrotem odszkodowania. Kolejnym punktem budzącym kontrowersje są poniesione koszty w związku z eksploatacją...
czytaj wiecej
- Należy stwierdzić, że coraz więcej rolników świadomie wykorzystuje ubezpieczenia jako element skutecznego zarządzania ryzykiem. Zwłaszcza wsparcie ze strony polskiego rządu w formie dopłat do...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są...
czytaj wiecej
Sønderjysk Forsikring z siedzibą w południowej Danii jest regionalną firmą ubezpieczeniową z 7 oddziałami. Strategia firmy na 2020 rok obejmuje zwiększenie liczby oddziałów w regionie i...
czytaj wiecej
Ale czyż to nie jest wspaniała okazja dla ubezpieczycieli? Jak to mówią, tam gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, więc warto chyba zastanowić się nad jakąś ciekawą ofertą dla fanów PokemonGo....
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia...
czytaj wiecej
Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer, wysiadając na parkingu z pojazdu, uszkodził stojący obok pojazd. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiadał poszkodowany właściciel, opłaciło koszty naprawy, a...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka – były najemca lokalu. Po przekazaniu lokalu nowy najemca usunął i zniszczył pozostałe mienie powódki, która to...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zawodowy kierowca uległ wypadkowi wskutek wybuchu podczas pompowania opony. Pracodawca stwierdził, że wybuch nastąpił z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na pozew pozwana spółka wskazała, że w ramach pakietu ubezpieczeniowego, powodowie wykupili podstawowe ubezpieczenie bagażu, które nie obejmowało kosztów związanych z opóźnieniem bagażu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Gorlicach wskazał, iż zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych do zarządcy takiej drogi należy między innymi utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany....
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, na podstawie zakwestionowanego wzorca OWU ubezpieczyciel zwalnia się z określonego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego obowiązku składania odrębnego oświadczenia o...
czytaj wiecej