Artykuły

W przeciągu roku rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 43,5 mln zł (11 proc.), wypracowując na koniec czerwca 2019 r. przypis składki w wysokości 430 mln zł.  W przypadku PZU wzrost ten wyniósł...
czytaj wiecej
- Stale poszerzamy grono naszych partnerów na rynku bancassurance. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Bankiem Pocztowym, który umożliwia nam dotarcie z ofertą ubezpieczeń na życie do...
czytaj wiecej
Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
Jak wynika z planu pracy NIK na rok 2019, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada w przyszłym roku model wspierania środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych. Pytanie definiujące główny...
czytaj wiecej
Pomimo uzyskania informacji przez red. PB, biura prasowe obu spółek nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. „PKN Orlen szuka różnych możliwości, które mają potencjał biznesowy i przełożą się na...
czytaj wiecej
Jak wskazano w petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta. „Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
Dział I W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Podmiot otrzymał zgodę na...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Respondenci uważają, że największy wpływ na budowę zaufania do instytucji finansowych ma zapewnienie gwarancji środków w razie upadłości instytucji finansowej (34% wskazań) oraz przejrzystość i...
czytaj wiecej
Dla prawie wszystkich organizacji głównym źródłem finansowania są środki własne. Takiej odpowiedzi udzieliło 94% firm. Na drugiej pozycji znalazło się ubezpieczenie majątku (49% wskazań). Kolejne...
czytaj wiecej
Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej