Artykuły

Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W...
czytaj wiecej
Jak podała Małopolska Izba Rolnicza, ubezpieczyciele stosują różne metody szacowania szkód. W praktyce rodzi to wiele konfliktów między zakładami ubezpieczeń a rolnikami. W opinii MIR, problem ten...
czytaj wiecej
W interpelacji poruszony został pomysł likwidacji Rzecznika Finansowego i przeniesienia jego obowiązków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z pracownikami. Budzi on obawy u autora...
czytaj wiecej