Artykuły

Pierwszym punktem spornym, poruszanym w ramach rewizji, jest zasada proporcjonalności. Obecnie jest ona różnie przestrzegana przez krajowe organy nadzoru. Część z nich prowadzi twardą i bezwzględną...
czytaj wiecej
Obejmują one następujące dokumenty: EIOPA-BoS/18-114 - Wniosek informacyjny skierowany do właściwych organów ochrony konkurencji dotyczący przekazywania informacji o pracowniczych programach...
czytaj wiecej
EIOPA przedstawiła m.in. szczegółowe wymogi dokumentów dla klientów zainteresowanych oszczędzaniem w PEPP, tj. PEPP KID (dokument zawierający kluczowe informacje) i PEPP BS (zestawienie korzyści z...
czytaj wiecej
Obejmują one następujące akty prawne: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na...
czytaj wiecej
Obejmują one następujący akt prawny: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

EIOPA przedstawiła swoją opinię w ramach przeglądu dyrektywy Solvency II. Ocena trafiła do Komisji Europejskiej. Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego, „EIOPA jest zdania, że z perspektywy...
czytaj wiecej
EIOPA zaprasza towarzystwa ubezpieczeń do przekazania opinii nt. przygotowanego przez europejski organ dokumentu. Zawiera on oczekiwania EIOPA w stosunku do organów nadzoru w zakresie nadzorowania...
czytaj wiecej