Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności

Dodano: 27-08-2014
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 5/11

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

 

Sygn. III CZP 5/11

Pliki do pobrania

wstecz