ZU odpowiada za zdarzenia powstałe z powodu złej nawierzchni, nawet jeśli kierujący nie był uprawniony do prowadzenia pojazdu

Dodano: 09-10-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 200/17
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 200/17) orzekł, że wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń następuje, gdy wypadek drogowy został spowodowany przez ubezpieczonego nieposiadającego uprawnień do prowadzenia pojazdu lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu bez uprawnień. A zatem ubezpieczony kierujący bez uprawnień nie odpowiada za wypadek spowodowany złą nawierzchnią drogi.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił uposażony z tytułu ubezpieczenia na życie. Domagał się zapłaty od pozwanego kwoty 80 tys. zł z tytułu śmierci syna, a po rozszerzeniu powództwa kwoty 500 tys. zł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz