Zasadność zarzutu nieprawidłowego zachowania się poszkodowanego zależy od okoliczności zdarzenia

Dodano: 14-11-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: II C 424/15

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt II C 424/15) orzekł, że w konkretnych okolicznościach nie można postawić zarzutu nieprawidłowego zachowania się powoda uzasadniającego obniżenie wysokości odszkodowania.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła powódka, która domagała zasądzenia od zakładu ubezpieczeń:

  • kwoty 137.200 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami
  • kwoty 5.700 zł tytułem odszkodowania obejmującego koszty opieki osób trzecich wraz z ustawowymi odsetkami
  • kwoty 1.928,67 zł tytułem odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia wraz z ustawowymi odsetkami.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz