Zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne

Dodano: 24-05-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 13/16
Kategorie :

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 13/16) uznał, że podmiot leczniczy, który nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, może po wydaniu orzeczenia w wyniku żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przedstawić propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości innej niż wskazana we wniosku.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła pacjenta, który zmarł po przekierowaniu z jednego z wrocławskich szpitali do innej placówki leczniczej. Rodzina zmarłego mężczyzny wystąpiła o 250 tys. zł zadośćuczynienia od szpitala. Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych uznała, iż zdarzenie to uprawnia do wystąpienia o zadośćuczynienie w takiej kwocie. Szpital w ciągu 30 dni nie ustosunkował się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, co zgodnie z art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oznacza jego akceptację.

Szpital odwołał się proponując 500 zł, dopiero po wystawieniu przez Komisję zaświadczenia o należnym zadośćuczynieniu w wysokości 250 tys. zł. Komisja odrzuciła odwołanie.

Szpital wystąpił do Sądu z powództwem. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który wskazał, że literalne patrzenie na powyższy przepis oznacza, iż brak reakcji szpitala równoznaczny jest z akceptacją wniosku. SA uznał jednak, iż na przepis ten należy patrzeć szerzej. Przewiduje on bowiem drugą instancję. Oznacza to prawo do odwołania, a także zgłoszenia innej kwoty zadośćuczynienia czy jego kwestionowania. Tym bardziej, że werdykt Komisji nie wymaga sądowej klauzuli wykonalności.

wstecz