Zadośćuczynienie za szkodę zaistniałą w wyniku nieumyślnego uderzenie

Dodano: 17-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: III Ca 1984/15
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III Ca 1984/15) orzekł, że zadośćuczynienie jest należne za szkodę wyrządzoną wskutek czynu niedozwolonego.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej w wyniku nieumyślnego uderzenia drabiną. Kobieta wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, domagając kwoty 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami.

Do zdarzenia doszło, kiedy mężczyzna niosący drabinę, podchodząc do samochodu obrócił się i nieumyślnie uderzył nią przechodzącą kobietę w twarz. W wyniku zdarzenia powódka doznała złamania kości nosowej.

Stwierdzono u niej skrzywienie przegrody nosa z upośledzeniem oddychania przez nos. Choroba ta stanowi 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Bezpośrednio po repozycji powódkę nadal bolał nos i głowa, w związku z czym przez miesiąc zażywała środki przeciwbólowe. Odczuwa częsty dyskomfort i ma trudności z oddychaniem.

W chwili zdarzenia mężczyzna posiadał wykupione u pozwanego towarzystwa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 20.000 zł. Ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności mężczyzny za skutki zdarzenia.

Sąd Okręgowy stwierdził, iż dochodzenie przez powódkę zadośćuczynienia bezpośrednio od ubezpieczyciela było zasadne, ponieważ zdarzenie to mieści się w zakresie warunków wskazanych w OWU ubezpieczyciela.

Sąd Okręgowy wskazał, że podstawę odpowiedzialności w sprawie stanowi wyrządzenie przez mężczyznę szkody powódce wskutek czynu niedozwolonego.

Jak wskazał Sąd Okręgowy, zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z własnej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Sąd Okręgowy stwierdził, że kwestionowanie przez ubezpieczyciela istnienia winy w zachowaniu mężczyzny jest całkowicie bezpodstawne. W ocenie Sądu zachowanie mężczyzny w sposób oczywisty cechowało się niedbalstwem.

Sąd uznał, iż przenoszenie drabiny o długości 2 m – jako przedmiotu wielkogabarytowego – powinno nastąpić przy zachowaniu najwyższej staranności. Czynności z użyciem przedmiotów wielkogabarytowych same z siebie powodują zwiększone ryzyko zajścia wypadku. Mężczyzna powinien  zachowywać się ze szczególną ostrożnością – obserwować nadchodzących pieszych, rozglądać się przy wykonywaniu manewrów, sygnalizować je i nie podejmować nagłych i gwałtownych ruchów.

W ocenie Sądu nie można było natomiast wymagać od poszkodowanej, aby to ona podejmowała kroki zmierzające do zapobieżenia szkodzie, która przy rzetelnym zachowaniu sprawcy nie miałaby miejsca.

Pliki do pobrania

Tagi: szkoda, owu
wstecz