Zadośćuczynienie za szkodę powstałą na nieoznakowanym terenie remontu chodnika

Dodano: 04-10-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sygnatura: II Ca 500/15
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II Ca 500/15) orzekł, że zarówno brak odpowiedniego zabezpieczenia robót jak i niezachowanie elementarnej ostrożności przez powódkę doprowadziło do jej upadku i doznania przez nią uszczerbku na zdrowiu.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 1 000 zł tytułem skapitalizowanej renty - odszkodowania za zwiększone po wypadku potrzeby wraz z ustawowymi odsetkami. Pełnomocnik powódki rozszerzył powództwo o kwotę 2 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Przed blokiem, w którym mieszkała powódka trwał remont chodnika. Teren prac brukarskich nie był zabezpieczony żadnymi taśmami z uwagi na to, iż zdjęty był tylko jeden szereg płyt. Powódka, wracając do domu i chcąc przeskoczyć przez zerwaną nawierzchnię chodnika, upadła. W wyniku upadku, doznała stłuczenia twarzoczaszki, stłuczenia klatki piersiowej, kolana i nadgarstka.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz