Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2009 r.

Dodano: 19-11-2014
Publikator: Sygnatura: C-199/08

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej należy interpretować w ten sposób, że ubezpieczyciel ochrony prawnej nie może zastrzec sobie prawa wyboru przedstawiciela prawnego dla większej liczby ubezpieczonych, którzy poszkodowani zostali w wyniku tego samego zdarzenia.

(C-199/08)

Przeczytaj cały artykuł
wstecz