Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: I CSK 149/13

Za rażąco naruszające interesy konsumenta i stanowiące niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 Kodeksu cywilnego należy uznać takie postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przewiduje, że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych. 

Sygn. I CSK 149/13

Pliki do pobrania

wstecz