Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: VI ACa 1082/10

Sąd powinien uwzględnić rzeczywisty charakter opłaty likwidacyjnej, której dotyczą sporne klauzule umowne, rolę jaką pełni ona w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z ubezpieczycielem, a także zbadać czy klauzule naruszają zasadę dobrej wiary i powodują istotną nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków kontraktowych na niekorzyść konsumenta.

Opłata likwidacyjna nie stanowi odstępnego w rozumieniu art. 396 k.c. Odstępne jest sumą oznaczoną przez strony umowy, płatną przez jedna z nich na rzecz drugiej, jako warunek odstąpienia od umowy, przy zastrzeżeniu, że oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Prawo odstąpienia nie odpowiada więc prawu wypowiedzenia umowy, a także nie jest sposobem jej materialnej realizacji.

 

Sygn. VI ACa 1082/10

 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz