Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dodano: 27-08-2014
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura: I OSK 465/10

Twierdzenie, że przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151) nie upoważnia organów administracji do udostępnienia w ramach wskazanych w nim obowiązków dokumentów prywatnych będących w ich posiadaniu pozostaje w oczywistej sprzeczności z jego treścią. Wskazany przepis stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów jakimi są sądy, prokuratura, policja, organy i instytucje określonych informacji i materiałów. Chodzi tu o informacje i materiały będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia niezależnie od sposobu, w jaki weszły w ich posiadanie. Koniecznym warunkiem jest natomiast, aby informacje lub materiały, o jakich mowa w tym przepisie były niezbędne zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji zadań określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

 

Sygn. I OSK 465/10

Pliki do pobrania

wstecz