WSA utrzymał karę nałożoną na Idea Bank za odmowę przekazania dokumentów Rzecznikowi Finansowemu

Dodano: 16-03-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję Rzecznika Finansowego dot. nałożenia kary finansowej na Idea Bank. Spółka została ukarana za odmowę przekazania do Biura RF dokumentów potrzebnych w sprawach zgłaszanych przez obligatariuszy GetBack. Bank musi zapłacić 100 tys. zł sankcji.

Sprawa dotyczyła prowadzonego przez Rzecznika Finansowego postępowania interwencyjnego związanego z upadłością GetBack. RF otrzymał aż 810 wniosków o przeprowadzanie takiej procedury od posiadaczy obligacji GetBack. Aż 675 z nich dotyczyła też Idea Banku.

W rozpoznawanej sprawie Rzecznik  zwrócił się do instytucji o przekazanie umowy zawartej z Polskim Domem Maklerskim. Na jej podstawie Rzecznik chciał stwierdził, jaką rolę pełnił bank w procesie sprzedaży spornych obligacji. 

Rzecznikowi przysługuje prawo do żądania przekazania potrzebnych dokumentów od instytucji finansowej bądź uzyskania informacji o podjętych przez podmiot działaniach i zajętym stanowisku. Firma ma 30 dni na zrealizowanie tego obowiązku od dnia otrzymania wniosku RF.

WSA przyznał rację Rzecznikowi, wskazując, że w rozpoznawanej sprawie działał on w granicach swoich kompetencji. Odmowa przekazania dokumentów przez Idea Bank uniemożliwiała organowi szybkie podjęcie interwencji w sprawie skarżącego się klienta instytucji finansowej.

- Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do interpretacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym oraz zapisanych tam kompetencji. Potwierdził bezwzględne uprawnienie Rzecznika do żądania danych, nawet w sytuacji gdyby dane te były objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Na ten argument powoływał się bank w trakcie postępowania interwencyjnego. Jednocześnie nie podzielił sygnalizowanych przez Idea Bank wątpliwości co do wygórowanej wysokości kary – mówi Katarzyna Paulat, kierownik zespołu prawnego w biurze Rzecznika Finansowego. 

 - Cieszę się, że sąd potwierdził nasze stanowisko w sporze z Idea Bankiem. To jasna wskazówka dla innych podmiotów rynku finansowego, które w przyszłości w podobny sposób chciałyby utrudniać nam działanie. Prawo do żądania dokumentów niezbędnych do ustalenia wszelkich okoliczności związanych ze sporem z klientem jest kluczowe dla przeprowadzenia postępowania interwencyjnego. Dodatkowo w tym przypadku wiedza dotycząca mechanizmu procesu oferowania obligacji Getback, jest wykorzystywana teraz do formułowania istotnych poglądów na etapie postepowania sądowego. Widać więc, że dostęp do pełnej informacji jest niezmiennie ważny dla skutecznej ochrony klientów  – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, RF może nałożyć maksymalną sankcję w wysokości 100 tys. zł. Obowiązuje ona w przypadku zignorowania żądania udzielenia informacji dotyczących działalności danego podmiotu czy braku odpowiedzi na reklamacje klientów lub udzielenia jej po terminach określonych w przepisach.

wstecz