WSA: Osoba prawna wlicza do przychodu pełną kwotę odszkodowania

Dodano: 21-11-2019
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Sygnatura: I Sa/GD 1445/19
Kategorie :

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (sygn. akt. I Sa/GD 1445/19) orzekł, że spółka do przychodu wlicza pełną sumę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, nawet jeśli wcześniej jako koszty policzyła jedynie 75 proc. poniesionych wydatków na naprawę auta.

W rozpoznawanej sprawie spółka wykupiła dobrowolne ubezpieczenia AC dla pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych. Ubezpieczone auto uległo zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń wypłacił stosowną kwotę odszkodowania. Wątpliwości powódki dotyczyły wysokości kwoty świadczenia, którą powinna uznać za swój przychód.

Strona powodowa stała na stanowisku, że do przychodu zalicza się jedynie 75 proc. otrzymanej sumy odszkodowania. Powoływała się przy tym na art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się „zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”. Jak tłumaczyła z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT wprost wynika, że do kosztów uzyskania przychodów wliczane jest 75 proc. kosztów poniesionych napraw pojazdu. W związku z tym odszkodowanie, będące zwrotem poniesionych wydatków na przewrócenie stanu pojazdu sprzed szkody, nie będzie przychodem w takim samym zakresie, w jakim wydatki spółki nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Odmienną wykładnię tego przepisu przedstawił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 4 czerwca br. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.120.2019. 1.APA). Uznał on, że w rozpoznawanej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT. W związku z tym do przychodu spółka powinna wliczyć pełną kwotę odszkodowania. Podkreślił, że kwota otrzymana od towarzystwa ubezpieczeń nie jest zwrotem poniesionych kosztów, jak podnosiła spółka, a należy ją uznać za odszkodowanie wypłacone z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia AC. Wskazał przy tym, że w rozpoznawanej sprawie nie ma znaczenia zapis umowny mówiący o tym, że wysokość odszkodowania stanowi równowartość poniesionych kosztów napraw.

Stanowisko dyrektora KIS powtórzył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. WSA orzekł, że otrzymana kwota odszkodowania nie stanowi zwrotu poniesionych kosztów napraw, a jedynie ich równowartość. W związku z tym nie ma zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT.

Pliki do pobrania

wstecz