WSA oddalił skargę TUW SKOK w sprawie kary pieniężnej

Dodano: 04-11-2016
Kategorie :

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16) oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia na TUW SKOK kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz