Wniosek SO ws. rozporządzania wierzytelnością mającą swe źródło w klauzuli abuzywnej

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 09-04-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 114/17

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 6 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 114/17) orzekł, że przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz