Warunki przyznania odszkodowania po śmierci członka rodziny

Dodano: 31-01-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Lublinie Sygnatura: I ACa 167/16

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 września 2016 r. (sygn. akt I ACa 167/16) orzekł, że roszczenie z art. 446 ust. 3 Kodeksu cywilnego jest roszczeniem odszkodowawczym, mającym na celu naprawienie szkody majątkowej (inaczej mówiąc szkody policzalnej). Przesłanką warunkującą uwzględnienie roszczenia jest udowodnienie wysokości szkody oraz warunek „znacznego” pogorszenia sytuacji życiowej członka rodziny zmarłego wskutek jego śmierci.

W rozpoznawanej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz 50.000 zł tytułem odszkodowania za szkodę doznaną w wyniku śmierci córki w wypadku komunikacyjny. Do wypadku doszło w wyniku błędu w technice jazdy, popełnionego przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości. Podczas pokonywania łuku drogi samochód zjechał do przydrożnego rowu i przodem uderzył w rosnące za nim drzewo. W wyniku doznanych obrażeń, zarówno kierujący pojazdem jak i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz