Uzasadnienie odmowy podjęcia uchwały przez SN w zakresie ustalania wysokości odszkodowania po naprawie pojazdu

Dodano: 29-07-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 51/18

​Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt  III CZP 51/18) odmówił podjęcia uchwały w kwestii sposobu ustalania wysokości odszkodowania w przypadku, gdy przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego pojazd został naprawiony przez powoda.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz