Ustalenie wysokości szkody przy uwzględnieniu zużycia technicznego budynku

Dodano: 17-06-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 71/15

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 71/15) uznał, że stopień zużycia budynku zmniejsza odszkodowanie za jego zniszczenie.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła ubezpieczonego, któremu wichura zerwała dach na budynku gospodarczym. Biegli wycenili szkodę na 16,5 tys. zł, lecz zakład ubezpieczeń wypłacił mu jedynie 2,2 tys. zł gdyż pomniejszył szkodę o 86 proc. zużycia technicznego budynku, które było uwzględnione przy wykupie polisy. Ubezpieczony wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd nakazał zakładowi ubezpieczeń dopłacić kwotę 14,3 tys. zł, uznając, że szkoda to koszt przywrócenia stanu poprzedniego, w tym wypadku odbudowania dachu. Poza tym stopień zużycia został wzięty pod uwagę przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, a szkoda i odszkodowanie mieszczą się w niej.

Zakład ubezpieczeń odwołał się do Sądu II instancji. Rozpatrując apelację, Sąd II instancji powziął wątpliwości, czy wysokość odszkodowania z umowy ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powinna odpowiadać pełnym kosztom przywrócenia objętego ochroną ubezpieczeniową budynku do stanu poprzedniego, z pominięciem stopnia zużycia budynku. Z takim zagadnieniem prawnym zwrócił się do Sądu Najwyższego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz