Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi

Dodano: 19-11-2014
Publikator: Sygnatura: I OSK 465/10

Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi.

Teza:

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151)  stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów jakimi są sądy, prokuratura, policja, organy i instytucje określonych informacji i materiałów. Chodzi tu o informacje i materiały będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia niezależnie od sposobu, w jaki weszły w ich posiadanie. Koniecznym warunkiem jest natomiast, aby informacje lub materiały, o jakich mowa w tym przepisie były niezbędne zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji zadań określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. 

 

Sygn. I OSK 465/10

 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz