Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie stanowi klauzuli niedozwolonej

Dodano: 25-11-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach Sygnatura: III Ca 728/15, III Ca 1591/16

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 13 października 2016 r. (sygn. akt III Ca 728/15, III Ca 1591/16) orzekł, że zrekompensowanie bankowi kosztów ubezpieczenia chroniącego go przed ryzykiem związanym z brakiem wpłaty wymaganego wkładu własnego ustaje z momentem spłaty części kredytu, która została zakwalifikowana jako niski wkład, wówczas bank może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony. Bank taką składkę powinien przekazać osobom ją płacącym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz