TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane

Dodano: 12-09-2019
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C‑383/18

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (sprawa C‑383/18) orzekł, że artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz