TSUE: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody, do których doszło przy wysiadaniu z pojazdu z winy pasażera

Dodano: 28-11-2018
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-648/17

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 listopada 2018 r. (sprawa C-648/17) orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy ws. ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w taki sposób, że zakresem pojęcia „ruch pojazdów” jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz