TSUE: podmiot może być ukarany podwójnie za to samo naruszenie

Dodano: 11-04-2019
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-617/17

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sprawa C-617/17) orzekł, że wyrażoną w art. 50 ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2000 r. w Nicei Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zasadę ne bis in idem należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na przedsiębiorstwo, w ramach jednej i tej samej decyzji, dwie grzywny – jedną za naruszenie krajowego prawa konkurencji, a drugą – za naruszenie art. 82 WE. W takiej sytuacji krajowy organ ochrony konkurencji winien niemniej jednak upewnić się, że te grzywny, rozpatrywane łącznie, są proporcjonalne do charakteru tego naruszenia.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: tsue, uokik
wstecz