TSUE o różnicy między udostępnianiem informacji a przekazywaniem na trwałym nośniku

Dodano: 26-01-2017
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-375/15

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. (w sprawie C-375/15) orzekł, że przekazywanie użytkownikowi informacji dotyczących zmian w warunkach umowy za pośrednictwem specjalnej, założonej przez bank, skrzynki poczty elektronicznej na stronie internetowej bankowości elektronicznej nie może być uznane za dostarczenie na trwałym nośniku. Jeżeli użytkownik jest zmuszony wejść na taką stronę internetową, aby zapoznać się z rozpatrywanymi informacjami, są one temu użytkownikowi jedynie udostępnione.

Wyrok Trybunału jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy w Austrii, który rozpoznawał spór pomiędzy austriackim bankiem BAWAG PSK a Verein für Konsumenteninformation, stowarzyszeniem na rzecz informowania konsumentów, w przedmiocie warunku zamieszczanego w umowach zawieranych przez bank z konsumentami, dotyczącego korzystania przez nich ze strony internetowej bankowości elektronicznej „e-banking”.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: tsue, dyrektywa
wstecz