TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

Dodano: 09-06-2020
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-495/19

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 czerwca 2020 r. (sprawa C-495/19) orzekł, że w sytuacji, gdy sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego, w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, na którą został wezwany, ma obowiązek przeprowadzić analizę środków dowodowych niezbędnych do dokonania oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych, na których przedsiębiorca oparł swe roszczenie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz