TSUE: centra usług wspólnych działające na rzecz zakładów ubezpieczeń nie są zwolnione z podatku VAT

Dodano: 22-09-2017
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-605/15

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 września 2017 r. (sygn. akt C-605/15) orzekł, że usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

W rozpoznawanej sprawie pytania prejudycjalne dot. interpretacji art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej skierował do TSUE Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający sprawę Aviva vs. Ministerstwo Finansów.

Spółka Aviva w ramach procesu integracji swojej grupy planowała utworzenie szeregu centrów usług wspólnych w państwach członkowskich. Zgodnie z założeniami, centra te miałyby świadczyć usługi niezbędne do wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez podmioty z grupy, w tym m.in. w zakresie kadr, usług finansowych i księgowych, informatycznych, a także związanych z obsługą klienta i opracowywaniem nowych produktów. Centra te prowadziłyby swoją działalność poprzez utworzenie Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek, tsue
wstecz