Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Autor: Wojciech Kośla

Dodano: 27-06-2017
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-48/16

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG dotyczącej działających na własny rachunek przedstawicieli handlowych, oraz jej implementacji do słowackiego porządku prawnego. Pomimo tego można go jednak z powodzeniem przenieść na grunt prawa polskiego, bowiem wskazany jako podstawa rozstrzygnięcia art. 11 dyrektywy został również implementowany do polskiego kodeksu cywilnego poprzez wprowadzenie art. 7614.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz