Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się swobodą zawierania umów na odległość

Dodano: 17-05-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III SK 45/16

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 września 2017 r. (sygn. akt III SK 45/16) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dot. zawierania na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz