Tajemnica Ubezpieczeniowa

Dodano: 27-08-2014
Publikator: GIODO Sygnatura: GI-DEC-DS-379/05

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych nie włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomoc których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są  zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących umów ubezpieczeniowych, chyba że z wnioskiem o udostępnienie stosownych danych występuje podmiot określony w art. 19 ust. 2 ww. ustawy.

 

GI-DEC-DS-379/05

 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz