Szkoda z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego

Dodano: 18-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Sygnatura: IV Ca 1729/15

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV Ca 1729/15) orzekł, że szkodę z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi średnia stawka najmu tej samej klasy samochodów co uszkodzony, na rynku właściwym, podczas gdy nie rekompensuje to w całości szkody powoda.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego. Kobieta wynajęła samochód zastępczy od powoda – właściciela wypożyczalni aut - do czasu wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą. Mężczyzna w pozwie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń powołał się na zawartą z kobietą umowę cesji wierzytelności z tytułu naprawienia szkody w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego. Mężczyzna domagał się kwoty 3 961,20 zł od ubezpieczyciela.

Mężczyzna wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego, podnosząc, iż SR błędnie przyjął, że szkodę z tytułu kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi średnia stawka najmu tej samej klasy samochodów co uszkodzony, na rynku właściwym, podczas gdy nie rekompensuje to w całości szkody powoda.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz