Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez innego przedsiębiorcę może stanowić działanie bezprawne

Dodano: 20-02-2017
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-119/15

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. (w sprawie C-119/15) orzekł, że nie ma przeszkód, by stosowanie postanowień wzorców umownych o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych mogło być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wpisem spornych klauzul do rejestru, za działanie bezprawne, stanowiące podstawę nałożenia kary pieniężnej.

Wyrok Trybunału jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w postępowaniu biura podróży przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór dotyczył stosowania przez biuro wzorców umownych wpisanych do krajowego rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz