SR: w polskim porządku prawnym nie ma podstaw do zadośćuczynienia za krzywdę z powodu opóźnienia lotu

Dodano: 04-09-2019
Publikator: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Sygnatura: I 1 C 544/19
Kategorie :

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w wyroku z dnia 5 lipca 2019 r. (sygn. akt I 1 C 544/19) orzekł, że w obecnie obowiązującym polskim systemie prawnym brak jest możliwości zasądzenia zadośćuczynienia z powodu nienależytego wykonania umowy przewozu lotniczego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz